Derfor bør du læse bøgerne online

Gratis Mofibo

Det er ikke længe siden, at man skulle sidde med en fysisk bog, når man ville læse noget. Men med tiden er der kommet nye muligheder. Med en rabatkode kan man få gratis Mofibo, som gør det muligt at læse bøgerne online. Gratis Mofibo tilbyder et væld af forskellige e-bøger, så man vil kunne finde en, der passer præcis til ens humør.

Læs lige når det passer dig

En af de helt store fordele ved e-bøger er selvfølgelig, at de kan læses overalt. Du vil ikke længere komme ud for, at du har glemt din bog derhjemme eller et andet sted. Hvis du gør brug af gratis Mofibo, har du nemlig alle bøgerne liggende enten på din telefon eller tablet, da det er en app. Det gør selvfølgelig, at du kan hive din yndlingsbøg frem, mens du sidder og venter på et forsinket tog, eller mens du sidder på flyet på vej på ferie. Så om du kun har tid til at læse fem sider eller vil læse en hel bog, er det nu en mulighed, ligegyldigt hvor du befinder dig.

E-bøger giver folk meget mere fleksibilitet, og vi er ikke længere bundet af et fysisk objekt eller sted. Det gør, at vi er mere frie, og vi skal kun bekymre os om at huske vores mobil fremfor både mobil og bog. Størrelsen er heller ikke en hindring mere. Så længe du har plads til din mobil eller tablet, har du automatisk også plads til tusindvis af bøger.

Tag hele dit bibliotek med på ferie

Med e-bøger behøver du blandt andet heller ikke bekymre dig om vægten på alle bøgerne – ligesom du heller ikke behøver bekymre dig om størrelsen. Det betyder selvfølgelig, at du har mulighed for at tage bøgerne med på ferie. Du skal ikke længere vælge imellem forskellige bøger på grund af pladsmangel. Med gratis Mofibo har du nemlig altid alle dine bøger med dig. Det betyder også, at du ikke længere vil løbe tør for bøger på ferien eller have medbragt de forkerte kedelige bøger.

Det er især praktisk, når man skal med en flyver sydpå. Kuffertvægten er ikke længere et problem. Så i stedet for at fylde din kuffert op med tunge bøger, kan du nu fylde den op med tøj eller måske souvenirs fra feriedestinationen.

Du vil aldrig miste dine bøger igen

Hvis alle ens bøger ligger online, vil man selvfølgelig heller aldrig komme ud for, at man mister sine bøger igen. Selv hvis man mister sin mobil eller tablet, vil bøgerne stadig ligge online og vente på en. Så for at få adgang til sine gratis Mofibo bøger, skal man bare logge ind med sin bruger.

En anden fordel er naturligvis også, at man aldrig vil glemme, hvor man er nået til i bogen ved for eksempel at miste sit bogmærke. Det hele bliver lagret online, så hvis bare man logger ind, kan man se, hvor man sidst er nået til.